Formulera ditt eget ledarskap

Klä dina tankar i ord

Att som beslutsfattare sätta ord på sitt eget ledarskap är lättare sagt än gjort. Man hinner inte ta sig tid att sätta sig ned och tydligt formulera vad man vill med verksamheten! Eller också har man blivit hemmablind och inkörd i vanemönster, något som kan bli ett hinder för att se sig själv och verksamheten på ett kreativt och ”förnybart” sätt.

Utkristallisera din viljeinriktning

Här har du i ledande position möjlighet att stanna upp och utkristallisera din viljeinriktning. I en avskild och kreativ miljö kan du utveckla dina tankar kring verksamheten och dess framtid. Vilka är dina intentioner? Hur ser din vision ut? Är affärsidé, mål och strategier tillräckligt tydliga? Hur ser ditt eget ledarskap ut? Och har du rätt ledarskap i organisationen för att förverkliga dina ambitioner med verksamheten?

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Vi träffas det antal gånger som du själv önskar fram till dess du har ett ”tänk” som du anser är bra nog för att börja kommunicera internt. Formuleringsprocessen sker mellan oss. Du förfogar själv över det innehåll vi producerar. Innehållet kan sedan tas vidare och anpassas till olika målgrupper och kanaler internt. Och externt.

RESULTAT

  • Du formulerar och synliggör din viljeinriktning på ett personligt sätt.
  • Du förstärker samsynen i verksamheten.
  • Det hjälper medarbetarna att hålla kursen i det dagliga arbetet.
  • Du blir en tydligare ledargestalt.
  • Du förstärker din position i ledningsgruppen (och gentemot styrelsen).
  • Dina och verksamhetens ambitioner förstärks även externt.
  • Företagets varumärke stärks inåt och utåt.

Verkar det intressant?

Hör av dig till mig på +46(0)708 251 457. Eller skicka mail och berätta om dina funderingar, Det kan vara en bra början.