RÅDGIVNING

hamrin-radgivning-illustration

Intern kommunikation

Söker du professionell rådgivning i frågor som berör t ex Hur utveckla ett ledarskap som ger samsyn i hela bolaget? Hur identifiera och formulera er företagskultur och hur får ni den att leva över tid? Hur implementera vision, affärsidé, mål och strategier i divisioner och avdelningar? Och en av VD:s: vanligaste frågeställningar: Hur få min ledningsgrupp att sätta på sig ”helhetshatten” och dra åt samma håll?

Bygga samsyn i ledningsgruppen

Som grupp betraktat är ledningsgruppen bolagets viktigaste grupp. Men det är lättare sagt än gjort att få en ledningsgrupp att fungera som en sammansvetsad grupp. Och det av många skäl. Men lyckas man, gör det stor skillnad för möjligheten att bygga ett bra samarbetsklimat och rikta fokus på leverans, kundnytta och resultat.

Bygga samsyn i företaget

Utgångspunkten för detta stöd är mina erfarenheter från ett antal fusioner, samgåenden och uppköp och då företagsledningen velat bygga en samsyn inom bolaget för att få alla medarbetare att dra åt samma håll. En väl genomförd samsynsprocess är kanske en av de mest effektiva insatserna för att få chefer och medarbetare att i sanning bli bärare av bolagets vision, affärsidé, mål och strategier. Det får medarbetarna att växa, det skapar motivation, arbetsglädje och en resultatinriktad framdrift i bolaget.

VERKAR DET INTRESSANT?

Hör av dig till mig på +46(0)708 251 457. Eller skicka mail och berätta om dina funderingar, Det kan vara en början.

 

Vänliga hälsningar

Björn Hamrin