EXECUTIVE COACHING

EN FÖRTROLIG SAMTALSPARTNER

Även om de flesta frågor diskuteras i företagets ledningsgrupp kan det finnas anledning för den högst ansvarige för en verksamhet att belysa en del frågor med någon utanför organisationen. En extern part kan vara mer öppen och ärlig och ge rak återkoppling. Du har möjlighet att stanna upp och reflektera runt frågor innan de tas upp i t ex ledningsgruppen. Det kan vara egna tankar kring t ex vision, affärsidé, mål och strategier, intern kommunikation eller konflikter av olika slag.

En mycket vanlig önskan bland högre beslutsfattare är också att diskutera det egna ledarskapet och personlig utveckling, dvs att tydliggöra den egna självuppfattningen som ledare och den egna rollen i organisationen. Likaså att få klart för sig hur andra egentligen uppfattar ditt ledarskap.

REFLEKTERANDE UTRYMME

Executive coaching innefattar en konstruktiv, kreativ och lösningsorienterad men också utmanande dialog kring den egna situationen och verksamheten. Med min mångåriga erfarenhet erbjuder jag ett reflekterande utrymme i en avskild miljö där ett brett spektrum av frågor kan ventileras!

HÖG TILLGÄNGLIGHET

Samarbetet mellan oss bygger på hög tillgänglighet från min sida. Det betyder att förutom våra samtal i rummet, finns det utrymme för avstämningar mellan våra träffar. Hög grad av diskretion och sekretess garanteras.

Verkar det intressant?

Hör av dig till mig på +46(0)708 251 457. Eller skicka ett mail och berätta om dina funderingar. Det kan vara en början!