LEDARCOACHING

Bjorn-hamrin-ledarskap-illustration

NY VÄXEL NY ENERGI

Här handlar det om individuell coaching i en avskild miljö. Du växlar tempo från full fart framåt till att stanna upp, reflektera och föra en meningsfull dialog kring dig själv som beslutsfattare och den verksamhet du leder. Helt utifrån dina förutsättningar och dina behov.

Allt handlar om dig på ett personligt och professionellt plan samtidigt som koppling till företagets vision, affärsidé, mål och strategier oftast finns med. När den kombinationen uppstår brukar förmågan att leverera bättre arbetsklimat, kundnytta och resultat utvecklas rejält.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Praktiskt går det till så att vi träffas regelbundet över tid. Under våra arbetsmöten samtalar vi kring frågor som är angelägna för dig personligen och din verksamhet, samtidigt som jag bidrar med en väl beprövad metodik och struktur.

För vem?

För beslutsfattare på valfri nivå i organisationen.

NÅGRA RESULTAT

  • Du får en tempoväxling; från fullspikad vardag till ett reflekterande utrymme
  • Du kan stanna upp och andas ut
  • Du hittar en ny växel som ger energi
  • Du kan klargöra vägen framåt
  • Du får en tydligare bild av dig själv som ledare. Och hur ser andra på ditt ledarskap.
  • Du blir en bättre ledare för egen räkning, för dina medarbetare och företaget!

VERKAR DET INTRESSANT?

Hör av dig till mig på +46(0)708 251 457. Eller skicka ett mail och berätta om dina funderingar. Kanske en möjlighet?