Min kärnverksamhet är ledarcoaching

Numera lägger jag all energi på ledarcoaching, rådgivning, executive coaching och att hjälpa beslutsfattare att formulera sina tankar och sitt ledarskap. Det är där jag landat efter många år med inriktning på affärs- organisations- och verksamhetsutveckling.

Nya perspektiv nya språng

I en alltmer stressad tillvaro är min uppgift att hjälpa beslutsfattare att logga ut från sin vardag, att stanna upp och få nya perspektiv. Det handlar om att erbjuda en meningsfull dialog och ett reflekterande utrymme i en avskild miljö. Då uppstår möjligheter att ta nya språng både som ledare och människa. Det är då det kan ske perspektivförflyttningar som utvecklar dig själv, medarbetarna, kundnyttan och resultaten.

Erfarenhet och metodik

I mitt bagage har jag med mig erfarenheter som spänner över 20 år och mer än 4000 timmar individuella samtal med beslutsfattare i skilda branscher på alla nivåer i svenskt näringsliv. Jag utgår från erfarenhetsbaserade arbetssätt och en väl beprövad metodik.

VERKAR DET INTRESSANT?

Hör av dig till mig på +46(0)708 251 457. Eller skicka mail och berätta om dina funderingar.