Erfarenheter från coachingsamtal med chefer

Här lyfter jag fram några exempel på vad chefer vill tala om i våra coachingsamtal.
Samtalen har ägt rum med chefer på alla nivåer i svenskt näringsliv under mer än 4000
timmar över en period på 20 år. Håll till godo:

Samtal & eftertanke

Beslutsfattare behöver logga ut från den toksnabba vardagen för att kunna leda och fatta bra beslut. Eller hur!

Därför satsar chefer på coaching

Chefer vill ofta komma från den alltför kompakta operativa vardagen och få tid till att tänka mer strategiskt, måla upp visioner och jobba mer långsiktigt. Här är mina erfarenheter från många samtal med chefer – Håll till godo!

Reflekterande Samtal – När du vill formulera ditt eget ledarskap

Idag ska chefer trycka in alltmer med skohorn. Och det ska gå fort, vilket är illavarslande på många sätt. Men det är också något som alltfler är medvetna om. Allt fler chefer inser att de behöver stannan upp och få tid till att reflektera över sig själva, både på ett professionellt och personligt plan. Mina coachingsamtal handlar ofta om just detta; att bromsa in, bli närvarande i rummet, tackla knepiga frågeställningar, börja sätta ord på det egna ledarskapet (Mitt ledarskap) och i vilken riktning man egentligen vill gå. Här är några av mina erfarenheter. Håll till godo:

Vanliga frågeställningar
hos chefer

I coachingsamtal med chefer dyker det upp en mängd frågeställningar som berör allt från
egna brister, besvärliga relationer i företaget, till resultat och lönsamhet. I den här videon
lyfter jag fram några vanliga områden som chefer vill bli bättre på.